Bij WILDSCHUT DANS EN SPORT zijn we toegewijd aan het beschermen van uw informatie. 

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Ons bijgewerkte beleid biedt meer informatie over:
de informatie die we verzamelen;

  • hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren en
  • hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.

Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met Wildschut Dans en Sport in Tiel, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Wildschut Dans en Sport
St. Agnietenstraat 11
4001NB Tiel

contact: tiel@lekkerdansen.nl

Ontvangers van persoonsgegevens
Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door: Medewerkers van Wildschut die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals het verwerken van een inschrijving, financiële administratie en het versturen van een nieuwsbrief.

Wijziging van het privacy statement
Wildschut Dans en Sport kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van het privacy statement informeren wij u hierover rechtstreeks.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?
Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt wanneer u een inschrijving, overeenkomst, een product of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.
Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt, u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief of als u contact heeft met onze danscentrum.

Hoe lang bewaart Wildschut Dans en Sport uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het product, dienst of service aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van nieuwe producten en activiteiten van Wildschut
In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Daarnaast heeft u het recht  uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Wildschut verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Sociale Media
Wildschut Dans en Sport gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij kunnen filmpjes en foto’s inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook-Instagram.

Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social media bedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.